håbløse retningslinjer

Guidelines for Vedvarende Energi i Tønder Kommune er et forfejlet dokument.

Se dokumentet HER

(Link til Tønder Kommunes Hjemmeside)

Retningslinjerne blev vedtaget af et meget lille flertal i den tidligere kommunalbestyrelse og altså det modsatte af en bred aftale. 14 af 31 stemte imod. Der er meget som kan beskrives tydeligere.

Det er en hån mod projektmagerne at lade dem arbejde ud fra disse retningslinjer.

Jeg kan nævne 5 mangler.

  • Intet krav om hvor stor en lokal tilslutning der kræves.
  • Ingen minimumskrav til lokal medfinansiering.
  • Intet krav om friholdte arealer i den vestlige del af kommunen.
  • Ingen maksimum til hvor store solcelleparker man kan søge tilladelse til.
  • Ingen krav om at nye vindmøller først må opsættes, når gamle møller nedtages.

Retningslinjerne indeholder stribevis af uvedkommende statement

  1. Omtale af FN verdensmål er unødvendig
  2. Samordning med Visions- og Strategi planen for Tønder er unødvendig. Visionsplanen er tom snak og varm luft. I dag er denne plan reelt død.
  3. Afsnittet om at gamle møller med tiden skal fjernes er en forfejlet. Hvorfor tage velfungerende møller ned hvis de kører grøn energi hjem hver dag og gennem lang tid har været accepteret af kommunes borgere.
  4. Mindst 40% lokal medfinansiering. En håbløs formulering som IKKE sikrer lokal medfinansiering. Det kan jo være alt fra 0% til 40%.

Efter min mening skal der laves helt nye retningslinjer.

I retningslinjerne står der at nærområdet er op til 2½ km. Det er alt for lidt i forhold til de kæmpemøller man planlægger. Jeg mener nærområdet skal defineres til mindst 10 Km.

Begrebet lokalområde skal også defineres. Jeg mener lokalområdet er hele Tønder Kommune.

Retningslinjerne bør også definere områder, som KB vil friholde for vindmøller. Det kunne efter min mening være alt vest for Tønder Brammingbanen, og alt nærmere Rømøs vestkyst end 30 km.

Økonomisk skal et projekt give afkast til både nærområdet og lokalområdet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, anvendelsen disse penge.

Der skal fastsættes en minimum % for hvor stor opbakningen skal være i nærområdet. f. eks 75%.