Rømø 2023

Mit Høringssvar vedrørende et Badehotel    december 2023

Temaplanstrategi- Udvikling af Butikscenter Lakolk.

Det ønskede badehotel i Lakolk er forkert placeret. Det er NO-GO!

De seneste mange klager over sagsbehandlingen ved Kongsmark har vakt min nysgerrighed over, hvad man har gang i på Rømø, og hvorfor Kommunen handler stik imod det som mange fornuftige mennesker ønsker.

Jeg har derfor sat mig ind ”Projekt Lakolk”.

Jeg har læst ”udviklingsplan for Rømø 2025” og ”Mulighedsstudie Udvikling af Lakolk”. Jeg kan tilslutte mig hele grundtanken om mere helårsaktivitet og et Badehotel på Lakolk.

MEN Jeg gør indsigelse imod placeringen. Det er en stor fejl at placere hotellet i det vestlige område. Hotellet bør placeres øst for butikscentret og øst for den planlagte nye købmandsbutik.

En vest placering ødelægger den fri udsigt fra butiksområdet mod vest herunder solnedgangsoplevelsen. Det er NO GO.

Den visualisering der er lavet af Hotellet, og som har været vist i Jydske Vestkysten viser bygningen med skyggefald ved middagstid med sol fra syd.

Om aftenen ved solnedgangstid vil det være en helt anden dårlig oplevelse.

Vestområdet bør i stedet anvendes til grus parkering og oplevelsesområde med legeområde og en sti ned til stranden. Parkering mod vest vil aflaste den nuværende parkering og give mulighed for at gøre promenadeområdet bredere.

Det har ikke været muligt for mig at finde ophavsmanden til den vestlige placering af hotellet i det materiale jeg har set. Hvorfor har man ikke diskuteret forskellige placeringer, og hvorfor har Kommunen ikke bragt flere placeringer i høring.

Der er skrevet mange fine ord i diverse rapporter. Heldigvis vil en flytning af hotellet mod øst ikke have den store betydning for alle disse ord. De fine ord vil fortsat være gældende, og man behøver ikke starte forfra.