Turisme og destinationer

Vi hører naturligt hjemme i Sønderjylland, Vadehavet og Vesterhavet.

Det umulige valg af Turistdestination. Sælg højre sko – eller sælg venstre sko! !LOVEN MÅ LAVES OM. Ny lovgivning om turisme har krævet at Tønder må vælge, hvem man vil samarbejde med om markedsføring af turisme. Men det er da et umuligt valg! Det er det samme som at bede en skotøjshandler om at vælge om han vil sælge KUN højre sko, eller KUN venstre sko. Det kan man da ikke. Vi valgte efter 2 års polemik, masser af uenighed og skænderi SØNDERJYLLAND. Ved KB mødet var der flere som gav udtryk for at det var dårlig lovgivning og et umulig valg. Vi hører sammen med Sønderjylland, eller sagt anderledes. Intet Sønderjylland uden Tønder Kommune. Men vi hører jo også sammen med Vadehavet Og vi hører også sammen med Vesterhavet. Jeg mener at loven skal laves om. Tønder skal være med 2 eller 3 steder. Om vi så skal betale 2-3x mere vil være underordnet. Pengene kommer hjem igen.